Werkwijze

“Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt is niets vergeleken met wat in ons ligt”

O.W. Holmes

Intake 

We starten met een intakegesprek. Het is belangrijk dat je in dit gesprek ervaart dat je op de goede plek zit en vertrouwen voelt in mij en mijn werkwijze. Vertrouwen is namelijk de basis voor een goede werkrelatie en een voorwaarde voor een geslaagd therapie- of coachingstraject.

Daarnaast heeft dit gesprek tot doel om inzicht in je hulpvraag te krijgen, de huidige situatie in kaart te brengen en de doelen te formuleren die je wilt bereiken. Deze doelen en de stappen daarnaar toe worden vastgelegd in een behandelovereenkomst.

Maatwerk, doelgericht en cliënt gestuurd

Jouw doelen en wensen staan centraal in de behandeling. Daarom zal ik altijd de keuze voor een bepaalde werkwijze in overleg met jou maken. Jouw doel is daarbij leidend en vormt de rode draad tijdens de sessies.

Werkvormen 

Werkvormen die ik gebruik zijn o.a.: actieve imaginaties, visualisaties, innerlijk kindwerk, tafelopstellingen, inzichtgevende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken en daarnaast hypnotherapeutische technieken en EMDR.

Desgewenst geef ik thuisopdrachten voor tussen de sessies door om het proces dat in gang is gezet in de sessie verder te ondersteunen.

Bijvoorbeeld met oefeningen uit de Mindfulness traditie voor ontspanning en stress-vermindering, maar ook voor bewustwording van innerlijke processen en reactiepatronen.

Motto: “Jij weet het, kan het en doet het”

Je hebt al het potentieel in je om voluit te kunnen leven. Maar soms kun je het zicht er even op hebben verloren of er niet meer goed bij. Als therapeut begeleid ik het proces waarin jij weer het contact herstelt met al je eigen mogelijkheden, creativiteit en talenten om zo datgene in jezelf aan te pakken, te veranderen en te helen waardoor je je weer vrij en krachtig voelt. Als cliënt heb jij daarmee een actieve rol in het gehele therapeutische proces, want jij bent degene die zelf voor de verandering zorgt en die weet hoe het bij jou werkt.

Ik luister, zonder oordeel en stel die vragen waardoor je tot de kern komt en die je helpen je eigen antwoorden en oplossingen te vinden. Daarbij is voor mij het creëren van veiligheid en openheid van belang zodat alles tevoorschijn kan komen wat nodig is om zo je doel te kunnen behalen. Je zult merken dat je al snel na de start van het traject meer grip ervaart, je energieker voelt, je beter in je vel zit en het je nieuwe impulsen geeft.

Kortdurend

Het aantal sessies is afhankelijk van de aard, lading en omvang van de hulpvraag. In sommige gevallen volstaan twee sessies, geregeld zijn drie à vijf sessies voldoende. Bij complexere problematiek is een langer traject noodzakelijk.  In de intake maak ik een inschatting van het aantal benodigde sessies om jouw doel te behalen.