Integratieve Psychotherapie in Haarlem

INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE

Met integratieve psychotherapie werk je zowel aan je kracht als aan je klacht. Je komt weer in verbinding met alle mogelijkheden en talenten die je in je hebt en gaat van daaruit je klacht aanpakken en je eigen oplossingen vinden. Je onderzoekt je patronen. Heft blokkades op, transformeert beperkende negatieve overtuigingen en ondermijnende gevoelens heel je. Hiermee doorbreek je je patroon en ervaar je weer innerlijke (keuze)vrijheid!

Je wilt wel anders reageren en je anders voelen, maar op de een of andere manier wordt een oud patroon in gang gezet van gedachten, gevoelens en gedragingen, waardoor dat niet lukt.

Dynamiek van patroon onderzoeken

Met behulp van integratieve psychotherapie ga je je eigen overlevingspatroon onderzoeken. Je leert jouw triggers herkennen. Ontdekt in welk gevoel jij geraakt wordt, welke overtuiging hieraan ten grondslag ligt en hoe deze dynamiek werkt. Daarbij onderzoek je hoe jouw lichamelijke reacties zijn en wat de invloed is van deze dynamiek op jou en je sociale omgeving. Dit levert inzicht op en vergroot het gevoel van grip op je proces. De volgende stap is het doorbreken van dit patroon.

Doorbreken van patronen met integratieve psychotherapie

Om te kunnen veranderen is het verkrijgen van inzicht in je probleem alleen veelal niet voldoende. Dat komt omdat ons gedrag, overtuigingen en hoe wij ons voelen voor meer dan 90% wordt aangestuurd door onbewuste processen en automatische ingesleten patronen.

Integratieve  psychotherapie en de kracht van het onbewuste

Voor het doorbreken van patronen is het daarom van belang om toegang te krijgen tot de oorsprong van die onbewuste processen. Met behulp van trance is dat mogelijk en kunnen we contact maken met het onbewuste.

Trance is eigenlijk niets anders dan naar binnen gerichte aandacht. Iets wat we allemaal kennen van die momenten waarin we helemaal opgaan in een bezigheid als het lezen van een goed boek of wanneer we aan het dagdromen zijn en je je omgeving even helemaal vergeet. Dat is een spontane, alledaagse vorm van trance.

Integratieve psychotherapie zet een lichte vorm van trance bewust in om veranderingsprocessen te faciliteren. Zo’n lichte trance kan heel eenvoudig worden opgeroepen. Dat doe je zelf en je wordt daarbij begeleid door de therapeut. Je kunt het zien als een doelgerichte dagdroom die je losmaakt van je omgeving en waarbij je opgaat in je innerlijke belevingswereld. Net als in dromen, komt er in de doelgerichte dagdroom, een beeldenstroom op gang vanuit het onbewuste.

Transformeren en integreren

Deze beeldenstroom maakt het mogelijk om de oorsprong van de klacht op te sporen en de ondermijnende overtuigingen te transformeren en te doorbreken en het afgesplitste traumadeel weer te integreren. Hierdoor ontstaat er een gevoel van heelheid en kracht. Nieuwe energie komt bij dit proces vrij en je voelt je weer vrij, vrij om te reageren zoals je wilt en om je wensen en doelen te verwezenlijken. Doordat dit gebeurt op een ervaringsgerichte wijze en het probleem hiermee bij de wortel wordt aangepakt is de werking langdurig. Dit is de kern van integratieve psychotherapie en zij onderscheidt zich hiermee wezenlijk van cognitieve therapieën.