Hypnotherapie in Haarlem

HYPNOTHERAPIE

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van hypnose. Hypnose is afgeleid van het Griekse woord ‘hypnos’ wat slaap betekent. Deze term dekt eigenlijk niet de lading, want hypnose is niet hetzelfde als slapen. Wat is hypnose dan wel?

De diepte van trance in hypnotherapie kan verschillen van een lichte tot een diepe trance. Als men het heeft over “in hypnose zijn”, dan wordt over het algemeen de diepe staat van trance bedoelt.

Contact met het onbewuste voor verandering

Door doelbewust in therapie trance op te roepen kan contact worden gemaakt met het onbewuste. In het onbewuste is namelijk de oorsprong te vinden van onze vaste overtuigingen, verdrongen pijnlijke ervaringen, emoties en vergeten ervaringen die ten grondslag liggen aan de klachten waar je in het nu nog tegenaan loopt.

Door contact te maken met het onbewuste is het niet alleen mogelijk om de oorzaken van gedrag, gevoelens en overtuigingen op te sporen, maar ook om deze aan te pakken, op te lossen, te veranderen en te helen. Door de aanpak bij de bron in het onbewuste is de werking diep en langdurig. Daarnaast is het mogelijk om in contact te komen met je diepste drijfveren, wensen, verlangens en creativiteit waardoor er nieuwe ideeën en oplossingen ontstaan.

Hypno-methoden

Afhankelijk van het te bereiken doel kan uit verschillende hypnotherapievormen gekozen worden met de daarbij passende trancediepte. 

Suggestietherapie

Suggestietherapie, is de klassieke hypnotherapie, waarin gebruik wordt gemaakt van de meest diepe trance. Doordat het onbewuste erg openstaat voor suggesties is deze therapie geschikt om te gebruiken voor bijvoorbeeld ondersteuning bij prestatieverbetering, verlichting van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en bij pijnbestrijding, gedragsverandering zoals stoppen met roken en afvallen, vergroten van zelfvertrouwen en bij faalangst. Wanneer ik met suggestietherapie werk, is dit een eerste aanzet. Daarna ga ik verder met methoden die werken aan een oplossing op oorzakelijk niveau.

Ideomotorisch reageren

In het bijzonder bij psychosomatische klachten kan deze vorm van hypnotherapie uitkomst bieden. Met behulp van de meest diepe trance, kan de hypnotherapeut aan het onbewuste vragen stellen waarmee de oorsprong van de klacht kan worden achterhaald. Vervolgens kan datgene worden bewerkt en aangepakt wat nodig is, waardoor de symptomen verdwijnen.

Regressietherapie

Bij regressietherapie kan met behulp van trance teruggegaan worden naar het moment in het verleden dat ten grondslag heeft gelegen aan het ontstaan van de klacht. Het gaat er dan niet om een traumatische ervaring te herbeleven, maar om met het volwassen perspectief van nu, naar de situatie van toen te kijken en datgene te doen en aanpakken wat in het verleden eigenlijk nodig was. Er ontstaat door een regressiesessie niet alleen inzicht in de oorzaak van het ontstaan van bepaalde negatieve overtuigingen en pijnlijke gevoelens, maar ook kunnen dan negatieve overtuigingen worden getransformeerd en pijnlijke gevoelens geheeld. Het resultaat is dat je in het dagelijks leven je vrij zult voelen en krachtig, waardoor je kunt handelen en reageren zoals je dat wilt en niet langer op basis van het oude patroon.

Egostate therapie

Dit is een methode die bijvoorbeeld gebruikt kan worden als je het gevoel hebt dat je eigenlijk geen controle hebt over je manier van gedragen. Alsof je je wel op een bepaalde manier moet gedragen, dat iets ervoor zorgt dat je zo doet, ook al wil je dat niet. Je voelt dan dat je niet meer zelf de regie hebt, maar dat een deel van jou op dat moment handelt. Door middel van ego-state therapie kan  contact worden gemaakt met dat specieke deel. Het resultaat van deze werkwijze is dat je weer het gevoel hebt dat je zelf de regie in handen hebt.