EMDR in Haarlem

EMDR

EMDR is een zeer effectieve, evidence based, behandelmethode die afhankelijk van de ernst van de problematiek al in enkele sessies grote resultaten kan opleveren. Het is de eerste keus methode om vastgelopen verwerking bij trauma te behandelen, maar ook bij angstklachten en andere hulpvragen werkt EMDR zeer succesvol.

Wat is EMDR?

EMDR therapie staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Letterlijk betekent dit: “door oogbewegingen minder gevoelig maken en opnieuw verwerken”. EMDR is een behandelmethode die oorspronkelijk werd ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Shapiro om traumaklachten te behandelen. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat EMDR een methode is die veel breder inzetbaar is dan alleen bij posttraumatische stressklachten. In principe kan elke negatieve, emotioneel beladen herinnering met EMDR worden bewerkt. Dit geldt ook voor situaties die in de toekomst liggen en waar een negatieve lading op ligt zoals angst. Denk bijvoorbeeld aan de angst voor vliegen, terwijl iemand nog nooit gevlogen heeft. Zo kunnen psychische en emotionele klachten die gepaard gaan met vermijdingsgedrag en emoties als angst, schaamte, verdriet, boosheid, schuldgevoel of somberheid met behulp van EMDR worden behandeld.

Bij welke klachten?
EMDR blijkt dus voor een groot scala aan klachten effectief te zijn. Voor onderstaande klachten kun je in mijn praktijk terecht:

Meervoudig trauma

Klachten als gevolg van meervoudig trauma. We spreken van meervoudig trauma als er meerdere nare ervaringen gedurende langere tijd zich hebben voorgedaan. Dit kan al op jonge leeftijd hebben plaatsgevonden, maar uiteraard ook in een latere levensfase. Te denken valt aan:

 • herhaalde blootstelling aan fysiek of verbaal geweld
 • emotionele en / of fysieke verwaarlozing
 • seksueel misbruik
 • pesterijen
 • of anderszins beschadigend gedrag waaraan iemand is blootgesteld.

 

 

Angstklachten zoals:

 • faalangst en examenvrees
 • angst om te presenteren, spreken in het openbaar
 • sociale angst
 • rijangst
 • vliegangst
 • straatvrees (agorafobie)
 • paniekgevoelens, paniekaanvallen
 • angst voor honden, katten, spinnen, slangen etc.
 • hoogtevrees
 • claustrofobie
 • andere fobieën

Hoe ziet een EMDR-behandeltraject eruit?

Als er sprake is van enkelvoudig trauma, een angstklacht of fobie dan is veelal een traject van twee à drie EMDR-sessies afdoende. Indien er sprake is van meervoudig trauma dan is een langer traject noodzakelijk. 

Intake

In de intake zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan het in kaart brengen van de klacht(en), de oorzaak en achtergrond ervan. Het therapiedoel zal worden bepaald en er zal worden gekeken of EMDR de aangewezen methode is voor het behandelen van de klacht en het behalen van de therapiedoelen.

De EMDR behandeling

Een EMDR-traject loopt volgens een vast protocol en vraagt meestal om meerdere sessies die om de week plaatsvinden. De behandeling is erop gericht om in verschillende sets de lading van bijvoorbeeld een nare gebeurtenis af te halen. Dit wordt bereikt doordat ik je zal vragen om vanuit het hier en nu  je te focussen op het meest nare moment uit de situatie en tegelijkertijd je een afleidende stimulus aan te bieden. Dit kan zijn: je ogen de vingers van mijn hand van links naar rechts te laten volgen, afwisselend in je linker en rechter oor piepjes te laten horen via een koptelefoon (bilaterale audiostimulatie) of afwisselend te tappen boven je linker- en rechterknie.  Hierdoor wordt het verwerkingsproces in de hersenen op gang gebracht.

In dit verwerkingsproces kunnen verschillende beelden, gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties naar voren komen. Allerlei verschuivingen en veranderingen treden daarbij op, zoals nieuw verkregen inzichten en andere betekenissen die worden gegeven aan de gebeurtenis of situatie. Gevoelens veranderen hierdoor en de aanvankelijke heftige emotionele lading kan daardoor verminderen of zelfs verdwijnen.

Het kan voorkomen dat ik naast EMDR ook andere therapievormen inzet om de behandeldoelen te behalen, uiteraard altijd in overleg. 

De dag erna

Na afloop van een EMDR- sessie kunnen de effecten nog even doorwerken. Soms komen nieuwe beelden of gevoelens naar boven die wat verwarrend kunnen zijn. Dat kan soms een of enkele  dagen duren. Daarna ontstaat er een nieuw innerlijk evenwicht.

Als EMDR master Practitioner ben ik aangesloten bij de Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland. Ik voldoe hiermee aan de opleidingseisen, supervisie- en bijscholingsverplichtingen van deze netwerkorganisatie. Meer informatie over de Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland vind je bij: www.emdr-therapeuten.nl